Year 11 Te Reo Māori me ōna Tikanga

11REO
Course Description

Teacher in Charge: R. Ruka

Te Reo Māori me ōna Tikanga 

Te Puāwaitanga - Poise and Composure for Te Reo Māori.
Students will have the opportunity to develop an understanding of Te Reo Māori through written and oral presentation work. 

They will develop approaches to research and reporting of various topics investigated at this year level. Students will also be expected to build their self efficiency, role modelling, self and group responsibility and leadership skills within the paradigm of traditional and contemporary Māori issues.

Skills:
• Develop their ability to converse in Te Reo Māori.
• Develop their ability to critically analyse topical issues.
• Enhance their understanding of research analysis and the presentation of written and oral work.
• Develop further their self confidence in the delivery of seminar presentation and written work.

Tuakiri (identity) – Pepeha, whakapapa, tōku whānau, tōku ao, toi māori, rerenga kōrero māmā, ngā mahi a Te Rehia, kupu hou.  Ngā whakairo o Rau Aroha. Te mana o te wāhine

Ngā uara o te kura (School values) – Whanaungatanga, manaakitanga, tika me te pono

Kaupapa: Te Tititi o Waitangi, Te whetū o Puanga, Te whakaputanga o ngā rangatira o Niu Tīreni.

 
Pathway

Year 12 Te Reo Māori - Language

Recommended Prior Learning

Year 10 Te Reo Māori